WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ODPADY BEZ ZMIAN

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że terminy płatności i wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. nie ulegają zmianie. Wpłat można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy, bezpośrednio w Banku Spółdzielczym Oddział
w Turośni Kościelnej, bez ponoszenia opłat za prowizję lub u sołtysa wsi, w następujących terminach:
I kwartał – do 15 marca
II kwartał – do 15 maja
III kwartał – do 15 września
IV kwartał – do 15 listopada
Właściciele nieruchomości letniskowych lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wnoszą ryczałtową opłatę za rok do dnia 15 czerwca każdego roku,
z góry, za każdy rok kalendarzowy.

Termin:
nie podano
Adres:
Kategoria:
Informacje urzędowe
Data ogłoszenia:
13.02.2020 00:00