Ogłoszenie PSZOK Trypucie

Wójt Gminy Turośń Kościelna informuje, że w związku
z częściowym zniesieniem ograniczeń związanych z epidemią koronowirusa, firma MPO Białystok od dnia 09 maja 2020 r. wznawia przyjmowanie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Trypucie. Mieszkańcy Gminy przekazując odpady obowiązkowo powinni stosować się do zasad bezpieczeństwa.

Termin:
08.05.2020 - 01.07.2020
Adres:
Kategoria:
Informacje urzędowe
Data ogłoszenia:
08.05.2020 00:00