Kontakt

Formularz kontaktowy

Urząd Gminy Turośń Kościelna

ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna

tel (085) 715-80-00,
fax (085) 715-80-01,

http://www.turosnkoscielna.pl/