Pomoc

Aplikacja Lupe służy do zgłaszania zdarzeń mających miejsce w określnym mieście dla władz oraz służb lokalnych. Dzięki Lupe służby miejskie mogą w szybki i dokładny sposób podjąć odpowiednie działania mające na celu rozwiązanie zgłoszonego problemu.

Dodawanie nowego zgłoszenia


W celu dodania nowego zgłoszenia należy wybrać opcję „Dodaj Zgłoszenie” znajdującą się w górnym menu lub poprzez użycie przycisku dodawania nowego zgłoszenia w prawnym dolny rogu mapy zgłoszeń (ikona plusa).
Następnie należy uzupełnić pola formularza:

  • Adres – należy zaznaczyć na mapie adres zdarzenia,
  • Kategoria – należy wybrać z listy rozwijanej odpowiedni rodzaj zdarzenia. Jeśli brak jest odpowiedniej kategorii należy wybrać – „Inne”,
  • Opis – należy opisać szczegóły zgłoszenia,
  • Dodaj załącznik – jest to pole opcjonalne, umożliwia ono dodanie zdjęcia do zgłoszenia.

W celu potwierdzenia formularza zgłoszenia należy nacisnąć przycisk- „ZGŁOŚ”. Twoje zgłoszenie pojawi się na liście dopiero po zaatwierdzeniu przez Administratora.

 

Podgląd zgłoszeń


W celu podglądu lokalizacji wszystkich przesłanych zgłoszeń należy wybrać opcję „ Mapa Zgłoszeń”. Zawiera ona wszystkie zgłoszenia, które są oznaczone na mapie za pomocą odpowiednich symboli graficznych (każdy symbol odpowiada kategorii zgłoszenia).
Klikając w wybrany znacznik można uzyskać szczegółowe informacje o danych zgłoszeniu.

 

 
Drugim sposobem podglądu szczegółów zgłoszeń jest „Lista”. Zawiera zgłoszenia wyświetlone w formie listy. Klikając w polecenie "Szczegóły" można uzyskać szczegółowe informacje o konkretnym zgłoszeniu.

Podgląd komunikatów

 

W celu podglądu wszystkich komunikatów należy wybrać opcję „Komunikaty”. Wyświetli się strona, która zawiera listę komunikatów z możliwością filtrowania po kategorii komunikatu.

 

Usunięcie konta użytkownika

 

W cele usunięcia zarejestrowanego konta należy przejść do profilu użytkownika a następnie użyć przycisku Usuń konto. Usunięcie konta jest operacją bezpowrotną.